Hieronder staat een (niet volledig) overzicht van goede doelen die een bijdrage ontvingen uit de opbrengst van onze boekenmarkt. Aangezien we nu te gast zijn in de accommodatie van tafeltennisvereniging Vice-Versa’51, wordt deze vereniging ook toegevoegd als goed doel.

Sathiko Sath.
Studiefonds voor Nepalese kinderen. Via een contactpersoon in Hoeven. 
www.sathikosath.nl

Edukans.
Steun aan een onderwijsproject in Suriname, via een vrijwilliger die daar gaat helpen.
www.edukans.nl

Fendertshof. 
Woonzorgcentrum in Fijnaart. Bijdrage voor de aanschaf van een belevingstafel.

Het Stoofje.
Steun aan deze instelling voor het goede werk dat ze verrichten.
www.stoofje.nu

Het Thomashuis.
Een bijdrage voor de inrichting van de zolder.
www.thomashuis.nl/oudenbosch

De Bonte Hoeve .
Een bijdrage voor de verdere inrichting van de pluktuin bij deze zorgboerderij.
www.de-bonte-hoeve.nl

Kika, kinderen kankervrij.  
Werft fondsen om onderzoek te bekostigen met als doel dat minder kinderen aan kanker zullen overlijden.
www.kika.nl Giro 8118

Vrienden van Paulus 

Helpt mensen in onze regio die een steuntje in de rug nodig hebben.
www.vriendenvanpaulus.nl

Het vrolijke ruitertje en Rijerij 
Maken paardrijden mogelijk voor kinderen met een handicap. www.hetvrolijkeruitertje.nl
www.derijerij.nl

Stichting Karunalaya 
Coordineert en steunt projecten in India.
www.karanulaya.nl

Sinterklaasactie Lions Club.  
Via deze actie krijgen gezinnen die het niet zo breed hebben toch verrassingen voor hun kinderen. 

Stichting Leergeld.
Zorgt voor boeken en leermiddelen voor kansarme kinderen.

Stichting Okusubira 
Houdt zich o.a. bezig met palliatieve zorg in hospice Tororo.
www.okusubira.nl

Africare Foundation 
Zorgt mee voor de opvang van hulpbehoevende kinderen.
www.africarefoundation.com

Broeder Gerard 
Doet geweldig goed werk in Haïti.
www.broedergerard.com

Nepal 
Via een Oudenbossche vrijwilligster steun aan arme zieken die medicijnen niet kunnen betalen

Burkina Faso 
Steun aan het project Help Burkina via een contactpersoon in Oud Gastel.
https://sites.google.com/site/helpburkina

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
Donatie aan deze stichting ten behoeve van verder onderzoek. Via een nauw betrokken contactpersoon in Stampersgat.
www.ncfs.nl

Voedselbank 
Bijdrage aan deze helaas noodzakelijke instelling.

Wiboz. 
Een woongemeenschap voor mensen met een beperking in Bergen op Zoom.
www.wiboz.nl

Taalhuis. 
Taalonderwijs aan vrouwelijke migranten. Maar b.v. ook fietsles.
www.hettaalhuisroosendaal.nl